Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

 1. בכל מדינה חוקים שונים.
  חברת הטייטל צריכה להיות חברה שיודעת מה עושה.
  ב .city certificate מהמוכר שאין שוב עברות מבחינת העיריה.
  ג. כסף ביטחון יכול להיות מוחזק עי חברת הטיטל או משרד הנדלן של המוכר.
  ד.רצוי לבקר את הנכס ביום של הסגירה.
  ה. ביטוח על הנכס מרגע הסגירה
  ו.לדעת עלויות מדויקות של יום הסגירה ואים אתה לא נוכח בסגירה יש דרכים לייפוי כח לסוכן או לנציג בסגירה.

 2. דבר נוסף, מציע שתבדוק האם יש ליקויי בנייה או הפרות כלשהן בנוגע לנכס. בדרך כלל בפליפים, כאשר אתה קונה נכס הרבה מתחת למחיר שוק הוא מגיע עם בעיות. למשל, unsafe. הערה הרובצת על הנכס לפיה הנכס מסוכן לשהייה ומגורים. במקרה זה אתה אמור לקבל permit מהעירייה לתקן את הליקוי בטרם תוכל להתחיל בעבודות השיפוצים (other permit).
  לרוב, הליקויים לא יהיו כאלה חמורים כדוגמת חלון שבור, כיסוח דשא, סניטרייה וכו (כל מדינה וליקויים שלה).
  ליקויים ניתנים לתיקון, אך עלות תיקון ההפרה לפעמים מפרה את נקודת איזון הרווח.

 3. בני אהלן שים לב שבכל מדינה חוקי הנדלן משתנים וכדאי לדעת כמה שיותר. בגדול אתה חייב לקבל WARRANTY DEED שזה שטר הבעלות שלך ( טאבו ) ואתה חייב לקבל TITLE INSURANCE ביטוח על הבעלות שלך. אל תסכים לרכוש נכס ללא הנל. דבר שני, כל הכספים עוברים דרך טייטל. לא לברוקר לא למוכר ולא לכל מיני אחרים. רק . רק לטייטל קמפני. בהצלחה

 4. אני מניח שאתה הרוכש.
  הייתי מוודא עם הטייטל מה העלויות סגירה ומבקש את ה hud
  מדבר עם חברות ביטוח ומברר ביטוחים.
  בודק אילו כיסויים אתה צריך.
  בודק עם הטייטל איך הם רוצים שתחתום על המסמכים (חתימה אלקטרונית/ ידנית ולסרוק/ נוטריון/ אפוסטיל)