Related News Real Estate Entrepreneurs

Responses

  1. תודה לאלברט ויונתן. בהחלט סרטון לימודי ומעולה. ולכל היזמים – במידה ויש לכם סרטון שהוא 90 אחוז ערך, גם אם יש שם את שם החברה שלכם זה בסדר. זה נותן ערך גבוה למשקיעים בפורום. כמו כן אנחנו מבקשים מהיזמים שרוצים שנפרסם את הסרטון, לסכם את עקרי הסרטון בטקסט כך שגם מי שלא צופה בסרטון וקורא את הטקסט יוכל לקבל ערך, ובמידה ומדובר בנושא ספציפי נוכל גם להכניסו לנדל”נפדיה. אז שוב תודה לאלברט ויונתן על הערך הרב שהם מוסיפים לפורום. חזק ואמץ !