צרכנים יותר אופטימיים לגבי קנייה ומכירה

כלכלן של פאני מיי מצפה שפעילות מכירות הבתים תתגבר השנה עם ירידת שיעורי המשכנתאות. כבר עכשיו, יותר צרכנים מציינים שעכשיו זה זמן טוב לקנות.

וושינגטון – מדד פאני מיי לרכישת בתים (HPSI) עלה ב-3.2 נקודות ביוני ל-72.6, התאושש מהצניחה של החודש שעבר והחזיר את המדד קרוב יותר לרמה שקבע מוקדם יותר השנה.

החודש, 19% מהצרכנים ציינו שזה זמן טוב לקנות בית, לעומת 14% במאי, שהיוו שפל חדש בסקר. המניה המאמינה שזה זמן טוב למכור עלתה אף היא, ועלתה מ-64% ל-66%. נתחים גדולים יותר של צרכנים גם הצביעו על אמונה שמחירי הבתים ושיעורי המשכנתאות יעלו במהלך 12 החודשים הבאים. מבין מרכיבי הכספים של משקי הבית, אחוז הצרכנים המביעים תחושת ביטחון תעסוקתי זינק ל-79%, עלייה של 4 נקודות אחוז לעומת מאי. המדד המלא עלה ב-6.6 נקודות משנה לשנה.

“דאגות למחיר בר השגה נותרו המניע העיקרי של סנטימנט הצרכנים לדיור, גם כאשר ממצאי השורה העליונים מהסקר החודשי שלנו הראו עלייה מתונה באופטימיות הן בתנאי קניית הבתים והן בתנאי מכירת הבתים”, אמר מארק פאלים, סגן נשיא פאני מיי וסגן הכלכלן הראשי.

“אם שיעורי המשכנתאות ירדו עד סוף השנה, כפי שאנו צופים כעת, אנו חושבים שפעילות מכירות הבתים תתגבר, אך ההתקדמות בחזית זו צפויה להיות איטית בשל חוסר האיזון המתמשך בין היצע וביקוש. רוב ניכר של הצרכנים ממשיכים לומר לנו שזה ‘זמן רע’ לקנות בית, והם גם אומרים לנו שהם מצפים שגם מחירי הבתים וגם שיעורי המשכנתא יעלו במהלך 12 החודשים הקרובים. ביחד, לדעתנו, זה משאיר מעט פן חיובי לסנטימנט הכללי עד שתושג התקדמות משמעותית בנושא ההישגיות – ככל הנראה בצורה של תעריפים נמוכים יותר או שיפור בהיצע. כמובן שהצד השני של שוק רכישה קשה הוא שוק מכירות יתרון, וגם המשיבים שמרו על עמדתם שזה זמן טוב בדרך כלל למכור, והצביעו על מחירי הבתים הגבוהים כסיבה העיקרית”.

אינדקס סנטימנט רכישת בתים – דגשים ברכיבים

מדד רכישת הבתים של פאני מיי (HPSI) עלה ב-3.2 נקודות ביוני ל-72.6. מדד HPSI עולה ב-6.6 נקודות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

זמן טוב/רע לקנייה: אחוז המשיבים שאומרים שזה זמן טוב לקנות בית עלה מ-14% ל-19%, בעוד שהאחוז שאומרים שזה זמן רע לקנות ירד מ-86% ל-81%. כתוצאה מכך, הנתח הנקי של אלה שאומרים שזה זמן טוב לקנות עלה ב-9 נקודות אחוז מחודש לחודש.

זמן טוב/רע למכירה: אחוז המשיבים שאומרים שזה זמן טוב למכור בית עלה מ-64% ל-66%, בעוד שהאחוז שאומרים שזה זמן רע למכור ירד מ-35% ל-33%. כתוצאה מכך, הנתח הנקי של אלה שאומרים שזה זמן טוב למכור עלה ב-4 נקודות אחוז מחודש לחודש.

ציפיות מחירי הבתים: אחוז הנשאלים שאומרים שמחירי הבתים יעלו ב-12 החודשים הקרובים עלה מ-42% ל-45%, בעוד שאחוז האומרים שמחירי הבתים יירדו ירד מ-18% ל-17%. הנתח שחושב שמחירי הבתים יישארו זהים ירד מ-40% ל-36%. כתוצאה מכך, חלקם הנקי של אלה שאומרים שמחירי הבתים יעלו ב-12 החודשים הקרובים עלה ב-3 נקודות אחוז מחודש לחודש.

ציפיות לריבית המשכנתא: אחוז הנשאלים שאומרים כי ריבית המשכנתא תרד ב-12 החודשים הקרובים ירד מ-25% ל-24%, בעוד שאחוז הצופים לעלייה של ריבית המשכנתא עלה מ-31% ל-33%. החלק שחושב שריביות המשכנתא יישארו זהות נותר ללא שינוי ברמה של 42%. כתוצאה מכך, חלקם הנקי של אלה שאומרים כי ריבית המשכנתא תרד במהלך 12 החודשים הבאים ירד ב-2 נקודות אחוז מחודש לחודש.

דאגה לאובדן עבודה: אחוז הנשאלים שאמרו שהם לא מודאגים מאובדן מקום עבודתם ב-12 החודשים הבאים עלה מ-75% ל-79%, בעוד שהאחוז שאומר שהם מודאגים ירד מ-24% ל-20%. כתוצאה מכך, חלקם הנקי של אלה שאומרים שאינם מודאגים מאובדן מקום עבודתם עלה ב-8 נקודות אחוז מחודש לחודש.

הכנסה למשק בית: אחוז הנשאלים שאומרים שהכנסתם למשק הבית גבוהה משמעותית מזו שהייתה לפני 12 חודשים ירד מ-20% ל-16%, בעוד שהאחוז שאומרים שהכנסתם למשק הבית נמוכה משמעותית ירד מ-12% ל-10%. האחוז שאומרים שהכנסת משק הבית שלהם זהה בערך עלה מ-67% ל-72%. כתוצאה מכך, חלקם הנקי של אלה שאומרים שהכנסתם למשק הבית גבוהה משמעותית מזו שהייתה לפני 12 חודשים ירד ב-2 נקודות אחוז מחודש לחודש.

על מדד סנטימנט רכישת הבתים של פאני מיי

מדד רכישת הבתים (HPSI) מזקק מידע על סנטימנט רכישת הבית של צרכנים מסקר הדיור הלאומי של פאני מיי (NHS) למספר אחד. ה-HPSI משקף את השקפותיהם הנוכחיות של הצרכנים ואת הציפיות הצפות לעתיד לגבי תנאי שוק הדיור ומשלים את מקורות הנתונים הקיימים כדי לספק מידע על ניתוח וקבלת החלטות הקשורות לדיור. ה-HPSI בנוי מתשובות לשש שאלות NHS המבקשות הערכות של צרכנים לגבי תנאי שוק הדיור ומתייחסות לנושאים הקשורים להחלטות רכישת הבית שלהם. השאלות שואלות את הצרכנים האם הם חושבים שזה זמן טוב או רע לקנות או למכור בית, באיזה כיוון הם מצפים שמחירי הדיור וריביות המשכנתא ינועו, עד כמה הם מודאגים מאובדן מקום עבודתם והאם הכנסותיהם גבוהות יותר ממה שהם היו שנה קודם לכן.

Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses