Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. נושא ממש ממש חשוב! שנה שעברה היו הנאות בגובה מיליארד וחצי דולר בארה״ב! רק מהעברת הכספים לטייטל. אסור בשום אופן להסתמך על מייל מחברת הטייטל אלא להתקשר ישירות ולקבל את מספר החשבון. גם לא להתקשר סתם למספר שבמייל אלא לוודא שזה מי שאתם באמת עובדים איתו. במשרד שאני עובדת (באזור דאלאס פורת וורת) היו כבר ארבעה מקרים של הונאה כזאת, שלושה נתפסו לפני ההעברה ואחד לא! אין דרך לקבל את הכסף חזרה, אין כסף ואין דירה!