מחירי בתים גבוהים וריביות משכנתא הציבו בשוליים יותר משקיעי נדל”ן בארה”ב ב-2023

רכישות המשקיעים ירדו בכמעט 33% בתשעת החודשים הראשונים של 2023

פחות בתים בארה”ב נקנו על ידי משקיעים בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה שעברה, על פי דו”ח של Realtor.com.

נרתעים מהמחירים הגבוהים וריביות המשכנתא, רכישות המשקיעים ירדו ב-32.9% עד כה בספטמבר בהשוואה לשנה הקודמת. גם רכישות המשקיעים ירדו יותר מהמכירות הכוללות בארה”ב, שירדו ב-25% משנה לשנה במהלך אותו פרק זמן, לפי הדו”ח שפורסם ביום רביעי.

Realtor.com ניתחה את רישומי העסקאות בארה”ב מינואר 2000 עד ספטמבר 2023 כדי לקבוע את מספר מכירות המשקיעים לעומת רכישות במדינה ובשווקי המטרו בארה”ב.

מינואר עד ספטמבר, המשקיעים היו מאחורי ממוצע של 10.8% ממכירות הבתים בכל חודש, ירידה מ-12% בתקופה המקבילה ב-2022, אך עדיין גבוה מהרמות שלפני המגפה. נתח השיא של רכישות המשקיעים היה 13.1% בפברואר 2022.

“בעוד שהאפשרות הנרחבת של רכישת הבית הפריעה לפעילות רוכשי הבתיםב-2023, היא חתכה יותר לפעילות המשקיעים שכן המשקיעים ראו פחות הזדמנויות וחלקם ברכישות הבתים ירד מהרמות של השנה הקודמת”, אמרה האנה ג’ונס, מנתחת מחקר של Realtor.com. בדוח. “למרות שפעילות המשקיעים ירדה מהשיא של 2022, השוק נשאר מושך למשקיעים, שממשיכים לבצע נתח גבוה יותר מהרכישות הכוללות ממה שהיה מקובל לפני המגיפה.”

אזורי המטרופולינים הדרומיים חוו את הנתח הגדול ביותר של פעילות המשקיעים, 12.1%, והגדול ביותר משנה לשנה, עם 2.9 נקודות אחוז. אחריו המערב התיכון, כשהמשקיעים היוו 10.5% מהמכירות, ירידה של 0.9 נקודות אחוז. הצפון-מזרח היה האזור היחיד שבו, בממוצע, המטרו נרשמה עלייה בנתח המשקיעים בפעילות (8%, עלייה של 0.6 נקודות אחוז).

הדו”ח גם הראה שפחות משקיעים הציגו הצעות במזומן, שכן התחרותיות בשוק המשיכה להתרכך. חלקם של המשקיעים ששילמו במזומן בשלושת הרבעונים הראשונים עמד על 60.2%, ירידה מ-64.3% בתקופה המקבילה ב-2022.

כתוצאה מכך חל מעבר ברור ממשקיעים גדולים למשקיעים קטנים בעסקאות השקעה בנדל”ן. הירידה בהצעות המזומן יצרה הזדמנות גדולה יותר למשקיעים קטנים יותר להתחרות, שכן יש להם פחות סיכוי ממשקיעים גדולים יותר לקבל גישה לסכומי הון גדולים. מינואר עד ספטמבר, 67.6% מרכישות המשקיעים היו על ידי משקיעים קטנים, לעומת 54.1% בתקופה המקבילה בשנת 2022. ב-91 מתוך 100 השווקים המובילים, משקיעים קטנים הגדילו את חלקם ברכישות המשקיעים, בעקבות המגמה הלאומית.

מיאמי צוינה כשוק במחיר הגבוה ביותר ברשימת האזורים עם נתח משקיעים גבוה. עם 5.9% מצפייה ברישום שלה מחו”ל במהלך הרבעון השלישי, זה עשוי להצביע על כך שמשקיעים בינלאומיים מוכנים לשלם יותר מהמשקיע הממוצע בארה”ב.

Related News Real Estate Entrepreneurs  

חברות נדל”ן נבחרות

Responses