Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

ירידת מחירים בעשרות אלפי בתים ברחבי ארצות הברית – היכן תתחיל קירסת הנדל”ן והיכן כדאי להתחיל לחפש הזדמנויות?

אנחנו רואים ירידה משמעותית והורדת מחיר בפרסומי בתים ב MLS, במיוחד באיזורי מיקוד מסויימים לדוגמא בדאלאס, אנחנו רואים ירידה ב 38 אחוז מהבתים שפורסמו בשוק…

Responses