Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

 1. כבר אמר מי שאמר ״אם אני לי , מי לי ?״ אתה מייצג הכי טוב את עצמך. ואם אין נהירה של משקיעים שרוצים קצת ״ הגשמה״ יש לזה בטח סיבה . ובחיאת עזבו את החיילים בשקט. שיהיה לנו יום מחוייך ואם אפשר גם….. מוגשם (היי יש בזה גם גשם)

 2. עדיין אני פחות מתחבר, אל תשכח שעדיין יש סיכון ולא מדובר בלקוחות שהם משקיעים אלא אנשים שלא מבינים בהשקעות על כל המשתמע מכך, חושב שכספי ציבור צריכים להיות מוגנים גם במחיר העדר תשואה ולא במחיר סיכון הקרן

 3. IssiAlon
  כל הזמן צריך דם חדש…אי אפשר לעצור שיווק…יש גם הטבה בתשקיף ללקוחות קיימים שיסיטו כספים שלא נמשכו עדיין עבור ההשקעה הנל…
  זה כמו שאתה לא יכול רק להציע לרשימת המשקיעים שלך לדוגמא

 4. זה בדיוק מה שאמרתי, מחר מר אבי כץ יכריז שהפסיד את כול כספי הפיקדון שקיבל, מה יקרה??? תיספורת למשקיעים? הוא יביא כסף מהבית??
  אם הכספים מוגבלים כנגד ערבויות וביטחונות אישיים של בעלי הגשמה אז סבבה, אם זה תמורת הבטחות אז אני פחות אוהב, במיוחד בתקופה שהשמועות והכתבות רוחשות סביב הגשמה…
  אגב עידו אם הם מחפשים מקור חדש של כסף לי זה אומר שיש בעיה… הם גוף משומן שמגייס כל הזמן משקיעים, כנראה שהפרמידה מתחילה להתערער וצריכה הרבה כסף להמשיך… אבל אולי זה רק החששות שלי… לא אומר מתוך ידע פנימי… בקיצור מריח לי לא טוב.

 5. לא אוהב את הרעיון שכל גוף פרטי לוטש עיניים לכספי ציבור חלש שלא יודע אך לנהל את כספו, עושים בכסף כשלהם לא נותנים דין וחשבון כאשר נכשלים… והמפסיד הגדול הוא בעל הכסף, האדם הפשוט ובמקרה הזה החיילים…

 6. אני הייתי הראשון בישראל שאיפשר להיכנס להשקעות נדל”ן בארה”ב ב $10000 (התחלנו עם $5000 אך לאחר בדיקות הבנו מאד מהר שמי שמשקיע $5000 לא ירוויח כלום (בגלל הדוחות) ורק אני ארוויח). לכן העלנו ל $10000 כך שגם לאחר הדוחות עדיין יש למשקיע רווח.
  בעיני זו זגלה לאור יום