Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

 1. בעיני יכול להיות שעשית טעות (לא מכיר את כל הנתונים) – הפעלת רגש, לא אומר לי את האמת וכו.
  כמה דירות? מה השכירות על החניה ליחידה?
  האם המספרים עבדו ללא אותם $2600 שנתיים?
  החוזים הם עד מתי? ייתכן ואתה יכול לחדש אותם, לעלות שכירות, ולהוסיף את החניה.
  אני מאמין שעשית את זה ואולי המספרים היו פחות אטרקטיבים.
  נשמח לקבל עוד פרטים על מנת לראות 🙂
  כמובן שלכל אחד יש את המספר שלו