NAR: מכירות בתים בהמתנה בדצמבר עלו ב-8.3%

NAR צופה עלייה של 13% במכירות הבתים הקיימים ב-2024 (משנת 2023) ל-4.62 מיליון ועלייה של 15.8% ב-2025 (משנת 2024) ל-5.35 מיליון והריבית תקוצץ פי ארבעה.

וושינגטון – מכירות בתים בהמתנה בחודש דצמבר עלו ב-8.3%, על פי איגוד המתווכים הלאומי, כאשר הדרום, המערב התיכון והמערב רושמים רווחים חודשיים בעסקאות והצפון רושם הפסד. גם הדרום, המערב התיכון והמערב רשמו עליות משנה לשנה בעוד שבצפון מזרח הייתה ירידה בעסקאות בהשוואה לשנה שעברה.

מדד מכירות הבתים הממתינים של NAR (PHSI) – אינדיקטור צופה פני עתיד של מכירות בתים המבוסס על חתימות חוזה – עלה ל-77.3 בדצמבר. משנה לשנה, העסקאות הממתינות עלו ב-1.3%. מדד 100 שווה לרמת הפעילות החוזית ב-2001.

“שוק הדיור מתחיל טוב השנה, שכן הצרכנים נהנים מירידת שיעורי המשכנתאות וממחירי בתים יציבים”, אמר לורנס יון, הכלכלן הראשי של NAR. “תוספות משרות וגידול בהכנסה יעזרו עוד יותר עם סבירות הדיור, אבל הגדלת ההיצע תהיה חיונית כדי לספק את כל הביקוש הפוטנציאלי.”

פירוט PHSI אזורי:

דרום – זינק ב-11.9% ל-93.0 בדצמבר, עלייה של 1.5% מהשנה הקודמת

המערב התיכון – עלה ב-5.6% ל-80.5 בדצמבר, עלייה של 4.3% לעומת שנה שעברה

מערב – זינק ב-14.0% בדצמבר ל-61.0, עלייה של 1.5% מדצמבר 2022

צפון מזרח – ירד ב-3.0% מחודש שעבר ל-62.3, ירידה של 3.9% מדצמבר 2022

תחזית כלכלית רבעונית של NAR בארה”ב

NAR גם פרסמו את התחזית הכלכלית שלה החל מינואר 2024, וצופה עלייה של 13% במכירות בתים קיימים ב-2024 (משנת 2023) ל-4.62 מיליון ועלייה של 15.8% ב-2025 (משנת 2024) ל-5.35 מיליון. מחיר הבית החציוני השנתי צפוי לעלות ב-1.4% ל-395,100 דולר ב-2024, ולאחר מכן לעלות ב-2.6% ל-405,200 דולר ב-2025.

“מכירות בתים צפויות לעלות באופן משמעותי בכל אחת מהשנתיים הקרובות כשהשוק יחזור בהתמדה לפעילות מכירות רגילה”, הוסיף יון.

הפדרל ריזרב ככל הנראה יוריד את הריבית ארבע פעמים. ריבית המשכנתא הקבועה ל-30 שנה תזנק לאורך טווח של 6% עד 7% במשך רוב השנה.

NAR צופים כי בשל צמיחה ניכרת בבניית בתים בשלוש השנים האחרונות, תירגע צמיחת שכר הדירה, מה שיסייע להביא את אינפלציית המחירים לצרכן לפחות מ-3% ב-2024.

Related News Real Estate Entrepreneurs  

חברות נדל”ן נבחרות

Responses