זינוק חדש במכירות בתים בדצמבר

המכירות של בתים צמודי קרקע חדשים גדלו ב-8% בדצמבר וב-4.4% בהשוואה לשנה ברחבי ארה”ב. בדרום, מכירות בתים חדשים עלו ב-5.2%.

המכירות של בתים צמודי קרקע שנבנו לאחרונה עלו בדצמבר, עלו על הציפיות שנבעו משיעורי משכנתא נמוכים יותר ומחסור במלאי.

רכישות בתים חדשים עלו ב-8.0% לשיעור שנתי מתווך עונתיות של 664,000 לאחר עדכון כלפי מעלה של נתוני נובמבר, על פי נתונים שפורסמו לאחרונה על ידי משרד השיכון והפיתוח העירוני של ארה”ב ולשכת המפקד האמריקאית. קצב מכירות הבתים החדשים בדצמבר עלה ב-4.4% משנה לשנה.

על פי הערכות, נמכרו 668,000 בתים חדשים בשנת 2023, עלייה של 4.2% מהנתון של 2022 של 641,000.

מבחינה אזורית, על בסיס שנה לשנה, מכירות בתים חדשים עלו בכל ארבעת האזורים: עלייה של 3.5% בצפון מזרח, 3.6% במערב התיכון, 5.2% בדרום ו-2.1% במערב.

“שיעור מכירת הבתים החדשים הסולידיים בדצמבר ניזון מהיעדר מלאי קיים בשוק המכירה החוזרת וירידה בשיעורי הריבית”, אמרה אלישיה הואי, יו”ר האגודה הלאומית של בוני בתים (NAHB) ובונה בתים מותאמים אישית מבירמינגהם, אלבמה “העלייה במכירות עולה בקנה אחד עם סקרי הבנייה האחרונים שלנו, שמראים עלייה ניכרת בציפיות המכירות העתידיות בגלל ירידת שיעורי המשכנתא”.

מכירת בית חדש מתרחשת כאשר נחתם חוזה מכר או קבלת פיקדון. הבית יכול להיות בכל שלב של בנייה: עדיין לא התחיל, בבנייה או הושלם. בנוסף להתאמה להשפעות עונתיות, הקריאה בדצמבר של 664,000 יחידות היא מספר הבתים שיימכרו אם הקצב הזה יימשך ב-12 החודשים הבאים.

המלאי החדש של הבתים המשפחתיים בדצמבר נותר גבוה ברמה של 453,000, עלייה של 0.4% בהשוואה לשנה קודמת. זה מייצג היצע של 8.2 חודשים בקצב הבנייה הנוכחי. מדד ליד אספקה של 6 חודשים נחשב מאוזן. מלאי שהושלם ומוכן לאכלוס, 88,000 בתים בדצמבר, עלה ב-22.2% לעומת שנה שעברה. עם זאת, סוג המלאי הזה נשאר רק 19% מסך המלאי.

מחיר המכירה החציוני של בתים חדשים בדצמבר היה 413,200 דולר, ירידה של 3.0% מנובמבר, וירידה של 13.8% בהשוואה לשנה לפני.

“מכירות בתים חדשים סיימו את השנה בשיא גבוה בעיקר הודות לירידת ריבית וירידה במכירות בתים קיימים”, אמרה דנושקה ננאייקארה-סקילינגטון, עוזרת סגנית נשיא NAHB לחיזוי וניתוח. “ובעוד שהריבית מתמתנת היא סימן מבטיח למכירת בתים חדשים בשנה הקרובה, נושאים ארוכי טווח כמו מחסור במגרשים הניתנים לבנייה, מחסור בכוח אדם מיומן ורגולציות מוגזמות ימשיכו להציב אתגרים בפני בונים”.

Related News Real Estate Entrepreneurs  

חברות נדל”ן נבחרות

Responses