NAR: בארה”ב ירידה של 2.0% במכירות בתים קיימים בספטמבר

מחירי הבתים החציוניים עלו ב-2.8% משנה לשנה תחת הנוסחה מנוכת העונתיות של NAR, והמלאי של בתים קיימים שלא נמכרו טיפס ב-2.7% מחודש לחודש.

וושינגטון – מכירות בתים קיימים דעכו בספטמבר, על פי איגוד המתווכים הלאומי (NAR). באזור הצפון מזרח נרשמה עלייה קטנה, אך המערב התיכון, הדרום והמערב רשמו כולם ירידות במכירות משנה לשנה.

סך מכירות הבתים הקיימים – עסקאות שהושלמו הכוללות בתים צמודי קרקע, בתים עירוניים, בתים משותפים ושיתופי פעולה – ירדו ב-2.0% מאוגוסט לשיעור שנתי מנוכי עונתיות של 3.96 מיליון בספטמבר.

משנה לשנה, המכירות ירדו ב-15.4% – ירידה מ-4.68 מיליון בספטמבר 2022.

“כפי שהיה המקרה במהלך השנה הזו, מלאי מוגבל ואפשרות נמוכה לדיור ממשיכים להפריע למכירת בתים”, אומר הכלכלן הראשי של NAR לורנס יון. “הפדרל ריזרב פשוט לא יכול להמשיך להעלות את הריבית לאור ריכוך האינפלציה והחלשת הרווחים בעבודה”.

מלאי הדיור הכולל שנרשם בסוף ספטמבר עמד על 1.13 מיליון יחידות, עלייה של 2.7% מאוגוסט אך ירידה של 8.1% לעומת שנה שעברה (1.23 מיליון). מלאי שלא נמכר עומד על היצע של 3.4 חודשים בקצב המכירות הנוכחי, לעומת 3.3 חודשים באוגוסט ו-3.2 חודשים בספטמבר 2022.

המחיר החציוני של בתים קיים עבור כל סוגי הדיור בספטמבר היה 394,300 דולר, עלייה של 2.8% מספטמבר 2022 (383,500 דולר). כל ארבעת אזורי ארה”ב רשמו עליות מחירים.

“זה החודש השלישי ברציפות, מחירי הבתים עלו מלפני שנה, מה שמאשר את הצורך הדחוף ליותר היצע דיור”, אמר יון.

Aעל פי מדד אמון המתווכים, נכסים בדרך כלל נשארו בשוק במשך 21 ימים בספטמבר, לעומת 20 ימים באוגוסט ו-19 ימים בספטמבר 2022. כמעט שבעה מתוך 10 בתים (69%) שנמכרו בספטמבר היו בשוק עבור פחות מחודש.

נתונים סטטיסטיים בולטים נוספים כוללים:

מספר הרוכשים הראשונים ירד מעט – 27% מהמכירות בספטמבר, ירידה מ-29% גם חודש וגם שנה קודם לכן.

המכירות במזומן היוו 29% מהעסקאות בספטמבר, עלייה מ-27% באוגוסט ו-22% בספטמבר 2022.

משקיעים בודדים או רוכשי בתים שניים, המהווים מכירות רבות במזומן, רכשו 18% מהבתים בספטמבר, לעומת 16% באוגוסט ו-15% לפני שנה.

מכירות במצוקה – עיקולים ומכירות שורט – היוו 1% מהמכירות בספטמבר, ללא שינוי מחודש לחודש ומשנה לשנה.

לפי פרדי מק, המשכנתא בריבית קבועה ל-30 שנה הייתה בממוצע ב-7.57% נכון ל-12 באוקטובר, לעומת 7.49% בשבוע הקודם ו-6.92% לפני שנה.

מכירות ליחידים ודירות/קו-אופ: מכירות בתים צמודי קרקע ירדו לשיעור שנתי מנוכי עונתיות של 3.53 מיליון בספטמבר, ירידה של 1.9% מ-3.6 מיליון באוגוסט ו-15.8% משנה לשנה. המחיר החציוני של הבית החד-משפחתי הקיים היה 399,200 דולר בספטמבר, עלייה של 2.5% מספטמבר 2022.

מכירות בתים משותפים וקו אופ קיימים רשמו בספטמבר קצב שנתי מנוכה עונתיות של 430,000 יחידות, ירידה של 2.3% מאוגוסט ו-12.2% לעומת שנה קודם לכן. המחיר החציוני של הדירות הקיימות היה 353,800 דולר בספטמבר, עלייה של 6.8% מהשנה הקודמת (331,300 דולר).

פירוט אזורי: מכירות הבתים הקיימים בצפון מזרח עלו ב-4.2% מאוגוסט לשיעור שנתי של 500,000 בספטמבר, אם כי הם ירדו ב-16.7% בהשוואה לספטמבר 2022. המחיר החציוני בצפון מזרח היה 439,900 דולר, עלייה של 5.2% מהשנה הקודמת.

במערב התיכון, מכירות הבתים הקיימים ירדו ב-4.1% מהחודש הקודם לשיעור שנתי של 930,000 בספטמבר, וירידה של 18.4% לעומת שנה קודם לכן. המחיר החציוני במערב התיכון היה 293,300 דולר, עלייה של 4.7% מחודש לחודש.

מכירות הבתים הקיימים בדרום ירדו ב-1.1% מאוגוסט לשיעור שנתי של 1.82 מיליון בספטמבר, והן ירדו ב-11.7% משנה לשנה. המחיר החציוני בדרום היה 360,500 דולר, עלייה של 3.1% מספטמבר 2022.

במערב, מכירות הבתים הקיימים ירדו ב-5.3% מהחודש הקודם לשיעור שנתי של 710,000 בספטמבר, והן ירדו ב-19.3% לעומת שנה אחת. המחיר החציוני במערב היה 606,100 דולר, עלייה של 1.8% מספטמבר 2022.

“הצפון מזרח רשם את העלייה החזקה ביותר במחיר כתוצאה מביקוש גבוה יותר יחד עם ירידה של 20% במלאי”, אומר יון. “המערב חווה צמיחת מחירים רכה יותר המשקפת הפסקה לאחר שנים של עליות מחירים בלתי בנות קיימא ומהירות, במיוחד באזור הרי הרוקי”.

Related News Real Estate Entrepreneurs

חברות נדל”ן נבחרות

 

Responses