Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. כאחד שמחזיק נכסים או מחפש להשקיע עליית הריבית תגרום לכך שבהנחה ויש לך הלוואות לצורך מימון הנכס והן בריבית משתנה התשלום החודשי שלך על ההלוואה יעלה.
    בנוסף במידה ותרצה לרכוש נכס נוסף ותרצה להשתמש במימון חיצוני (חוב) עלויות החוב יהיו גבוהות יותר גם אם מדובר בהלוואה בנקאית וגם ממקורות מימון חיצוניים אחרים שכן הריבית של כל הלוואה נגזרת מהריבית הבסיסית שקובע הבנק המרכזי (בתוספת פרמיית סיכון שזה נקבע פר לקוח ומשתנה בין נותן אשראי אחד לאחר).
    דבר נוסף שיש להיות ער אליו הוא זה שעקב עליית ריבית זה בעצם מעלה את הריביות על משכנתאות מה שיכול לגרום לפחות מוטיבציה מצד אדם שרוצה לרכוש נכס למגורים עם משכנתא לקחת את ההלוואה וזה עלול לגרום לירידה בביקושים לרכישת דירות.
    כמובן שכמו כל דבר בכלכלה מדובר בתהליכים שלרוב לוקחים הרבה זמן עד שהשוק מעכל את השינוי וההשלכות שלו.
    בסופו של דבר היסטורית ריבית של 2.5% היא בטווח שהוא בריא למשק (כמובן שזאת אמירה כללית ויש להתייחס לנתוני מאקרו נוספים כמו שיעור אבטלה, אינפלציה וכו).