Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. תודה Sagit Ivgi על המאמץ להגיע! בהחלט נשמח לראות נוכחות גדולה יותר של גמדים בכנס – יש לנו מאות גמדים בפורום – אם אתם רוצים לתחיל במשא, המיטאפ זה מקום מצויין לקבל ייעוץ חינם כמו ששגית קיבלה – שגית שאלה שאלות נהדרות בסשן לייב גמד-ענק וקיבלה ייעוץ המשך חינם אצל Orr Kichin. יותר מזה להתחיל בעשייה? ובנוסף מפגש עם עשרות ענקים ויזמים הוא Priceless, ויצירת קשרים עם גמדים כמוכם לפעילות משותפת.