הדיור מתחיל לרדת בינואר

לשכת מפקד האוכלוסין: חולשה בהתחלות הרב-משפחתיות דחפה את התחלות הדיור הכוללות בירידה של 14.8% בינואר. היתרי הבנייה לבתים צמודי קרקע עלו ב-1.6%; הרב משפחתי ירד ב-7.9%.

וושינגטון – ירידה חדה בהתחלות הבתים  הרב-משפחתיים דחפה את התחלות הדיור הכוללות למטה בינואר, אפילו כשהייצור למשפחות הראה סימנים של שיפור הדרגתי בהמשך השנה, כאשר שיעורי הריבית ממשיכים להתמתן.

התחלות הדיור הכוללות ירדו ב-14.8% בינואר לשיעור שנתי מנוכי עונתיות של 1.33 מיליון יחידות, על פי דו”ח של משרד השיכון והפיתוח העירוני של ארה”ב ושל לשכת מפקד האוכלוסין האמריקאית.

הקריאה בינואר של 1.33 מיליון התחלות היא מספר התחלות בוני יחידות הדיור אם הפיתוח ימשיך בקצב הזה במשך 12 החודשים הבאים. בתוך המספר הכולל הזה, התחלות הבתים צמודי הקרקע ירדו ב-4.7% לשיעור שנתי של מיליון בניכוי עונתיות.

עם זאת, התחלות הבתים צמודי הקרקע עלו ב-22% בהשוואה לפני שנה. המגזר הרב-משפחתי, הכולל בנייני דירות, ירד ב-35.6% לקצב שנתי של 327,000.

“התאמת ריבית המשכנתא ב-2024 תוביל בסופו של דבר לרווחים עבור בניית בית צמוד קרקע השנה”, אמרה אלישיה הואי, יו”ר האגודה הלאומית של בוני בתים (NAHB) ובונה ומפתח בתים מותאמים אישית מבירמינגהם, אלבמה “עם זאת, תנאי הלוואות הדוקים יותר ועלויות גבוהות יותר עבור הלוואות בנייה ופיתוח מעכבים חלק מהבנייה בתחילת השנה”.

“הבנייה הרב-משפחתית צפויה לרשום ירידה גדולה בשנת 2024 מכיוון שמספר היחידות שנמצאות כעת בבנייה קרוב לרמה הגבוהה ביותר מאז 1973”, אמר הכלכלן הראשי של NAHB רוברט דיץ. “בינתיים, ייצור בתים צמודי קרקע, שפועל כעת בקצב שנתי של מיליון יחידות, תואם בערך את סנטימנט הבונים שנשאר ממש מתחת לרמת איזון, על פי הסקרים האחרונים שלנו. אנו צופים גידול צנוע ב-2024 למשפחות חד-משפחתיות, כאשר שיעורי המשכנתאות מתמתנים בהורדות הריבית הצפויות של הפדרל ריזרב בהמשך השנה”.

על בסיס אזורי בהשוואה לחודש הקודם, התחלות חד משפחתיות ורב משפחתיות נמוכות ב-20.6% בצפון-מזרח, ב-30% במערב התיכון, ב-9.7% בדרום וב-15.7% במערב.

ההיתרים הכוללים ירדו ב-1.5% לשיעור שנתי של 1.47 מיליון יחידות בינואר. הפער בגידול ההיתרים בין בנייה צמודת קרקע לרב-משפחתית תואם את התחזית לכל תת-שוק.

היתרי המשפחתיות גדלו ב-1.6% לשיעור של 1.02 מיליון יחידות, הגבוה ביותר מאז מאי 2022. היתרי הרב-משפחתיים ירדו ב-7.9% לקצב שנתי של 455,000, הנמוך ביותר מאז אפריל 2020.

בהסתכלות על נתוני ההיתרים האזוריים בהשוואה לחודש הקודם, ההיתרים גבוהים ב-19.4% בצפון-מזרח, ב-6.6% במערב התיכון, ב-7% בדרום וב-1.5% במערב.

מספר הדירות בבנייה ירד מתחת למיליון, לראשונה מאז מאי 2023, עם ירידות נוספות צפויות ב-2024.

לעומת זאת, מספר הבתים צמודי קרקע בבנייה עמד בינואר על 680,000, בהתאמה לקריאה הטובה ביותר מאז יוני 2023.

Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

XX Auburndale Ave, The Villages, FL 32162

Property Description: Single Family Year Built: 2003 Lot: 0.31 acres Roof: 4 Years old (HOA covered) A/C: 4 Years old Pool: YES HOA: 700$ annually Sewer City Water BEDS: 3 BATH: 2 SQFT: 1,600 ASKING – $371,000 ARV – 440K STATUS: owner occupied (vacant at closing) ALL UTILITIES ARE AVAILABLE ON LAND!!! GREAT INVESTMENT!!! THE FULL ADDRESS WILL BE PROVIDED ONCE WE RECEIVE A RESPONSE EXPRESSING YOUR […]

Responses