Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

 1. הכל מופיע בתשקיף…
  מה שהכי רלוונטי זה עמודים 1+2
  וכן פרק 6 לתשקיף…
  פגישות שיווק עם החברה לא מגלות את הכל..ובעצם לא מגלות כלל.
  אם לא הבנתם משהו…יש חכם שאלה…התייעצות..
  בשביל זה אנו פה…
  יש לנו נסיון ונוכל לעשות סיעור מוחות יחד ממקום בלתי תלוי..ובראיה נכונה מבחינה עסקית ומבחינת תכנון פיננסי מותאם אישית