Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. ראשית, תודה. שנית, זה מדבר על 2017 וחשוב לדעת עד כמה זה משנה את המגמה ב 2018 שלדעתי עברה כמה שינויים, שיורגשו בעיקר ב 2019 כולל שינויים בחוקי המסים ובמה שטראמפ הכניס. נדמה לי שב 2019 כבר נחווה מגמות שונות, כך שהשאלה היא עד כמה הדו’ח של 2017 עדיין רלוונטי, כי השינויים שאנחנו חווים הופכים מהירים ומשמעותיים יותר לדעתי.