שטר חוב – Promissory Note

שטר חוב

שטר חוב – Promissory Note

לבקשת כמה מהחברים פה בפוסטים ובפרטי.
שטר חוב הינו אחד מהבטוחות המקובלות והנפוצות בהסכמי שכירות להבטחת התחייבויותיו של השוכר כלפי המשכיר.
עד לאחרונה ניתן היה לרכוש שטרי חוב בבנק הדואר ואולם שירות זה הופסק. למעשה אין דרישה צורנית מיוחדת לשטר חוב וניתן להדפיסו על נייר רגיל.
במידה ויש צורך להשתמש בשטר החוב, השימוש בו הוא פשוט וקל וניתן להגישו ישירות להוצאה לפועל ללא צורך בהגשת תביעה כספית, אולם לשוכר והערבים מוקנית הזכות להגיש התנגדות לסכום הנתבע על השטר במלואו ו/או באופן חלקי ובמקרה כזה מועבר התיק לדיון בבית משפט.
בפועל זה מה שכמעט תמיד קורה ככה שלא רואים כסף ישירות ויש להמתין לגלגלי הצדק שפועלים לאט ואפילו לאט מאוד.
מימושו של שטר החוב מחייב נקיטת הליך משפטי ובנוסף הוא מותנה ביכולתם הכספית של השוכר והערבים במועד המימוש והאפשרות לגבות מהם את סכום השטר היינו, האם יש להם כספים ו/או נכסים שניתן לממש לצורך גביית החוב.
שטר חוב הוא לא סחיר ולא מאפשר באופן ספציפי להבטחת התחייבויות השוכר על פי הסכם השכירות.
מבחינת השוכר, שטר החוב הינו בטוחה הוגנת וחסרת סיכון ממשי שכן המימוש שלה מותנה בהפרה ו/או אי מילוי התחייבות בהתאם להסכם השכירות ונתונה לביקורת שיפוטית. לפיכך חששם של שוכרים שהסכום בשטר יהיה גבוה הינו חשש סרק שכן יכולת מימוש הבטוחה מוגבל לגובה החוב האמיתי, אם קיים, ולא לסכום הממולא בשטר, שנועד לשקף את כלל הסיכונים האפשריים.
מומלץ להחתים על שטר החוב שני ערבים טובים אחרי שנבדק הרקע שלהם. בנוסף, יש לצרף צילומי תעודות מזהות שלהם.
סכום שטרי החוב צריך לשקף מכפלה של דמי השכירות כפול התקופה הדרושה לפנות שוכר מנכס על פי ה”תסריט” הגרוע (כ-12 חודשים) ובצירוף סכום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם.
מתוך אתר דוד מלניק משרד עורכי דין ונוטריון.

Source

Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

המקלות:

#יזם השבוע אדם אשכנזי #פוסט4 בפוסט הקודם, סיפרתי על בניין שרכשתי בן 4 יחידות, על הדיירים שם שלא שילמו שכירות, על שתי חברות ניהול שפיטרתי,…

Responses

  1. Saludos a todos mi nombre es Miss Camila Anne estoy aquí para dar un testimonio tangible de como conseguí un préstamo de 70,000 euros de una prestamista confiable llamada Mrs Dora Wealth, conseguí un préstamo del 2% de interés ella también da todo tipo de préstamos. como préstamos personales, préstamos a largo plazo, préstamos comerciales y préstamos a corto plazo, etc. Si está interesado en un préstamo, puede contactarla directamente por correo electrónico a: [email protected]