Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. תלוי מה הם הסיבות שלך. עיריות רבות לא עושים בדיקות. אלה שכן עושים זאת תדע שזה לא נועד להגן על האינטרסים שלך כקונה. לדוגמה אינספקטור לא יבדוק הגג או שום דבר לעומק. כאשר אתה מזמין אינספקשן משלך האדם שמגיע יבלה 3 שעות + – בבדיקת הבית ואז נותן לך דו”ח מפורת אבל עם הרבה copy/ paste. אני אישית בדרך כלל לא עושה אבל כל אחד והשקולים שלו. מאד תלוי על הרבה דברים.