Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

 1. אני כבר 7 שנים עוסק במשכנתאות, ועוד לא שמעתי על מקרה שבו נדרש פרעון משכנתא בגלל העברת הנכס ל-LLC… בתנאי(!) שהבעלים של החברה זהים לבעלים המקוריים על ה-Title!!!!
  אם מוסיפים או מורידים בעלים, זה נחשב שנוי מהותי, וחייבים הלוואה חדשה!!!

 2. דיווח מהשטח (ניו יורק) –
  משכנתא דרך LLC נחשבת הלוואה עסקית ושיעור הריבית שהיה עליה נע בין 7%-8% לתקופה של 30 שנה. אותה משכנתא על שם פרטי (אותו הסכום ואותה התקופה) ניתנת בשיעור ריבית של כ-5%-5.5%.

 3. זו לא בעיה, כל עוד תשלומי המשכנתא משולמים בזמן-אין מי שיבדוק או יחפש מה לא בסדר.

  ולא מעניין גם מי משלם את המשכנתא, אתה LLC או מיקימאוס, כל עוד התשלום משולם-אין בעיות.

  לא הייתי מוטרד מהעניין.