Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. חשבון מים בפילי הוא חשבון “בר שיעבוד”, ככה שאתה חייב להסדיר את זה כמה שיותר מהר. בגלל שזה הגיע לסכום כזה גבוה שווה להפעיל עו”ד מקומי שעוסק בזה שאולי יצליח לסלק חלק מהקנסות. חברת המים כאן היא די נוראית אז אל תבנה על כלום וטפל בדחיפות.

  2. על מנת לבדוק אם יש עיקול יש להתקשר לחברת המים /עירייה הגוף האחראי לספק את המים ולשאול אותם באיזה תהליך זה נמצא אולי עדיין לא העבירו לטיפול משפטי .
    יהיה לך מאוד קשה לקבל את הכסף חזרה תצטרך לשכור עו”ד ולהתחיל הליך משפטי שלא בטוח יביא להישיגים טובים אז לא הייתי בונה על החזר הכסף .

    המקרים האלו מראים עד כמה חשוב להיות מעורב בהשקעות שלנו ולא לסמוך תמיד על חברות הניהול או גורם אחראי .

    תמיד לבדוק על בסיס חודשי אם חשבון המים והארנונה משולמים בזמן – יש גישה לרוב באינטרנט .

    בהצלחה