Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

New Post: ספרו על מקרה אחד שבו עשיתם עסקה, לפליפ או נכס מניב, ללא…

New Post: ספרו על מקרה אחד שבו עשיתם עסקה, לפליפ או נכס מניב, ללא הון עצמי…ספרו על מקרה אחד שבו עשיתם עסקה, לפליפ או נכס מניב, ללא הון עצמי… חבר פורום אנונימי ינואר 1, 2019 9 Comments תאריך הפרסום המקורי בפורום נדל”ן ארצות הברית בפייסבוק: 2019-01-01T06:52:2…

Responses

  1. נכס ראשון נקנה ברחובות ב2012 עם הון עצמי+75% משכנתא+הלוואה קטנה),לאחר חצי שנה קניתי נכס נוסף ברחובות במימון מלא ( 70%משכנתא+הלוואה מהבנק+משכנתא על הבית של ההורים),למזלי המשכנתא אושרה לפני שנכנסו התקנות של בית שני עד 50% משכנתא. ב2016 התחלתי להשקיע בארה״ב ע״י הלוואה מהבנק (רנטל). לפני כשנה לקחתי הלוואה לכל מטרה ע״ח עליית ערך שהיתה בנכס השני (65% מ2012) כדי להשקיע עוד בארה״ב (פליפים כרגע). וממתין לראות התפתחויות כדי להחליט אם לממש את עליית הערך בנכס הראשון ולקחת עוד הלוואה לכל מטרה