Related Articles

Responses

  1. נכס ראשון נקנה ברחובות ב2012 עם הון עצמי+75% משכנתא+הלוואה קטנה),לאחר חצי שנה קניתי נכס נוסף ברחובות במימון מלא ( 70%משכנתא+הלוואה מהבנק+משכנתא על הבית של ההורים),למזלי המשכנתא אושרה לפני שנכנסו התקנות של בית שני עד 50% משכנתא. ב2016 התחלתי להשקיע בארה״ב ע״י הלוואה מהבנק (רנטל). לפני כשנה לקחתי הלוואה לכל מטרה ע״ח עליית ערך שהיתה בנכס השני (65% מ2012) כדי להשקיע עוד בארה״ב (פליפים כרגע). וממתין לראות התפתחויות כדי להחליט אם לממש את עליית הערך בנכס הראשון ולקחת עוד הלוואה לכל מטרה