Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

פורטפוליו של 5 בניינים עם 42 דירות בקונטיקט $2,000,000 – Hartford, Connecticut תאריך: 1/23/2019…

פורטפוליו של 5 בניינים עם 42 דירות בקונטיקט $2,000,000 – Hartford, Connecticut תאריך: 1/23/2019 ? 42 דירות בקונטיקט ?️ מדינה ? עיר ? שכונה ************************ סוג העסקה ************************ ?️ סוג העסקה נכס שיש בו כבר דייר משלם – עסקת TurnKey ? הנכס תחת חוזה? – לא, הנכס עדיין לא תחת חוזה ? נכס מולטי פמלי?…

2100 Acorn Ridge Rd, Greensboro, NC 27407, USA $120,932 – Greensboro, North Carolina תאריך:…

2100 Acorn Ridge Rd, Greensboro, NC 27407, USA $120,932 – Greensboro, North Carolina תאריך: 1/23/2019 שותף עסקי: Yonatan Anafi סטטוס הנכס: SOLD ? 2100 Acron Ridge Rd Greensboro NC 27407 ?️ מדינה ? עיר ? שכונה ************************ סוג העסקה ************************ ?️ סוג העסקה החזקה לטווח ארוך – הכנת הנכס לדייר והשכרתו ? הנכס תחת חוזה?…

2100 Acorn Ridge Rd, Greensboro, NC 27407, USA $120,932 – Greensboro, North Carolina תאריך:…

2100 Acorn Ridge Rd, Greensboro, NC 27407, USA $120,932 – Greensboro, North Carolina תאריך: 1/23/2019 שותף עסקי: Yonatan Anafi סטטוס הנכס: SOLD ? 2100 Acron Ridge Rd Greensboro NC 27407 ?️ מדינה ? עיר ? שכונה ************************ סוג העסקה ************************ ?️ סוג העסקה החזקה לטווח ארוך – הכנת הנכס לדייר והשכרתו ? הנכס תחת חוזה?…

Responses

  1. אם היא מכתיבה את המחיר ואת התנאים אז לי זה לא מתאים. מההתרשמות שלי היא לא מספיק motivated, לפעמים אנשים צריכים עוד כמה חודשים בשביל להיות motivated.אם היא לא תמכור את הנכס עוד 3-4 חודשים אז אין לי ספק שהיא תראה יותר גמישות אם היא מעוניינת למכור ונראה שהיא כן מעוניינת למכור.

  2. לא כל כך ברור ממה שרשמת את אופן סילוק ההלוואה. הלוואה ללא amirtization אומר שאת לא פורעת קרן ואז יש 2 אפשרויות:
    בלון: כלומר הריביות נצברות לקרן וצוברות ריבית לאורך הזמן.
    אפשרות נוספת גרייס: כלומר תשלום ריבית בלבד בשוטף.
    מה מרכיבי התשלום של 500$ קרן/ריבית ?