Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. הפתרון זה להעביר את הנכסים לבעלות של נאמנות מסוג land trust מנהל הנאמנות יהיה עו״ד בארה״ב
    מטובי הנאמנות יהיה אותו אדם או חברת llc שברשותו
    מוטבי נאמנות הם חסויים וברקורדס של המחוז רשום רק שם הנאמנות

  2. אם הנכס הוא תחת חב’ LLC אז לא יוכלו לפעול למימוש הנכס באופן ישיר. אם בכלל יגלו הדרך היחידה שלהם לפעול תהיה להערים עליו קשיים בהליך פשיטת הרגל כדי שיציע את הנכסים או שיפדה אותם בשווי מופחת ע”י הזרמת כספים לקופת הכינוס.