Related Articles

Responses

  1. ביקוש לשכירות תלוי במיקום
    כדאי להדוק מה ה HOA מכסה (אחריות בעל הנכס לשלם את זה). לפעצים ה HOA ממש משתלם במיוחד אם הוא כולל מים וחשמל וכו’- זה הופך את זה ליותר אטרקטיבי לדייר שיודע מראש כמה ישלם על שכירות מים וחשמל.
    ה HOA לרוב גם מכסה מבנה וגג ולכן זה חוסך כאב ראש לבעל הנכס.

X