מכירות הבית הממתינות בפברואר עלו

הגידול הצנוע במכירות בארץ (1.6%) מעיד על ההתקדמות האיטית והיציבה בשוק. חתימות חוזה טיפסו גם בדרום מחודש לחודש.

וושינגטון – מכירות בתים ממתינות גדלו בפברואר ב-1.6%, לפי נתוני איגוד המתווכים הלאומי. הדרום והמערב התיכון רשמו עליות חודשיות בעסקאות ואילו הצפון מזרח והמערב רשמו הפסדים. כל ארבעת אזורי ארה”ב נרשמו ירידות משנה לשנה.

מדד מכירת בתים בהמתנה (PHSI) – אינדיקטור צופה פני עתיד של מכירות בתים המבוסס על חתימות חוזה – עלה ל-75.6 בפברואר. משנה לשנה, העסקאות הממתינות ירדו ב-7.0%. מדד 100 שווה לרמת הפעילות החוזית ב-2001.

“בעוד שצמיחה צנועה במכירות לא תעורר התרגשות, היא מראה התקדמות איטית ויציבה מהשפל של סוף השנה שעברה”, אמר הכלכלן הראשי של NAR לורנס יון. “הרווחים המתמשכים בעבודה מגדילים בבירור את הביקוש יחד עם יותר מלאי.”

מכירת בתים בהמתנה – פירוט אזורי

מדד ה-PHSI הדרומי עלה ב-1.1% ל-89.5 בפברואר, ירידה של 8.5% מהשנה הקודמת. מדד המערב ירד בפברואר ב-6.5% לרמה של 57.1, ירידה של 7.9% מפברואר 2023.

מדד צפון מזרח PHSI ירד ב-0.3% מהחודש שעבר ל-63.4, ירידה של 9.0% מפברואר 2023. מדד המערב התיכון זינק בפברואר ב-10.6% ל-81.6, ירידה של 2.5% לעומת שנה אחת.

“האזורים בעלי העלות הגבוהה בצפון-מזרח ובמערב חוו נסיגות עקב אתגרי סבירות”, הוסיף יון. “מחירי הבתים שעולים מהר יותר מהגידול בהכנסה אינו בריא ומוסיף אתגרים לרוכשים בפעם הראשונה”.

יון ציין גם, “תהיה עלייה מתמדת במלאי מהצמיחה האחרונה בבניית בתים. בנוסף, מוכרים רבים, שעיכבו את הרישום בשנתיים האחרונות, יתחילו להוציא את בתיהם לשוק כדי לעבור לבית אחר. מתאים יותר לנסיבות החיים החדשות שלהם – כמו שינויים בהרכב המשפחה, עבודות, דפוסי נסיעה לעבודה וגמלאים שרוצים להיות קרובים יותר לנכדיהם”.

Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses