NAR: מכירות בתים בהמתנה לנובמבר נשארות קבועות

איגוד המתווכים הלאומי אמר כי ירידת שיעורי המשכנתא “הובילה לעלייה בריבית”.

מכירות בתים ממתינים נותרו יציבות ברובן בנובמבר בהשוואה לחודש הקודם, על פי האיגוד הלאומי למתווכים®.

NAR מצא שהצפון מזרח, המערב התיכון והמערב רשמו רווחים חודשיים בעסקאות בעוד שהדרום רשם הפסדים. בסך הכל, ארבעת אזורי ארה”ב רשמו ירידות משנה לשנה בעסקאות, אמר NAR.

מדד מכירת הבתים החודשי (PHSI) – אינדיקטור צופה פני עתיד של מכירות בתים המבוסס על חתימות חוזה – נותר בנובמבר על 71.6. עסקאות ממתינות בהשוואה לשנה, ירדו ב-5.2%. מדד 100 שווה לרמת הפעילות החוזית ב-2001.

“למרות שהירידה בריביות המשכנתא לא גרמה ליותר רוכשי בתים להגיש חוזים רשמיים בנובמבר, היא עוררה עלייה בהתעניינות, כפי שמעידה מספר גבוה יותר של התחלות”, אמר לורנס יון, הכלכלן הראשי של NAR.

פירוט PHSI אזורי:

דרום – ירד ב-2.3% ל-83.2 בנובמבר, ירידה של 6.5% מהשנה הקודמת.

מערב – טיפס ב-4.2% בנובמבר ל-54.0, ירידה של 4.9% מנובמבר 2022.

צפון מזרח – טיפס ב-0.8% מחודש שעבר ל-64.4, ירידה של 6.4% מנובמבר 2022.

המערב התיכון – עלה ב-0.5% ל-76.2 בנובמבר, ירידה של 2.2% לעומת שנה אחת.

יון נשאר אופטימי לשנה הקרובה.

“כששיעורי המשכנתאות ירדו עוד יותר בדצמבר – מה שמוביל לחיסכון של כ-300 דולר לחודש מהשיא המחזורי האחרון בתעריפים – מכירות הבתים ישתפרו ב-2024”, אמר יון.

Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

XX Auburndale Ave, The Villages, FL 32162

Property Description: Single Family Year Built: 2003 Lot: 0.31 acres Roof: 4 Years old (HOA covered) A/C: 4 Years old Pool: YES HOA: 700$ annually Sewer City Water BEDS: 3 BATH: 2 SQFT: 1,600 ASKING – $371,000 ARV – 440K STATUS: owner occupied (vacant at closing) ALL UTILITIES ARE AVAILABLE ON LAND!!! GREAT INVESTMENT!!! THE FULL ADDRESS WILL BE PROVIDED ONCE WE RECEIVE A RESPONSE EXPRESSING YOUR […]

Responses