Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. חובה לוודא שבית מתוחזק בצורה טובה דוגמא יפה לזה הייתה בתוכנית הטלוזיה של חיים הכט בקליבלנד אוהיו על דירת שלא החלפו לה את מדיח הכלים והיא התלוננה על נזילת מים שגרמה ל mold העיריה שלחה פקח מטעמה והסיפור הלך ו יסתבך זה יכול להגיע לאלפי דולרים יש דיירים שיודעים לנצל מצב ולתבוע לכן חייבים להיות מסודרים חייבים להוציא רשיון שכירות ולעבור ביקורת של העיריה ליפני שכירות הסיפורים הם רבים

  2. פינוי דיירים חייב להיות מוסבר בכתב ועים סיבה מוצדקת לחלוטין למה לא מחדשים חוזה לדייר או להשאיר דייר
    בנוסף דיירים יכולים להחזיק שכר דירה עים דייר חושב שישנה בעיה בצנרת הדייר יכול להביא מומחה ולהכריח את בעל הבית להחליף צנרת. זה ממש דומה לצביעה של בתים שנבנו לפני 1978 בצבע סרטני